Ingatlan Autó Állások Elektronika Állat Bútor Antik Szolgáltatások Játékok Még több..
    
Betöltés...

Felhasználási feltételek

Közérthetően

Kedves Felhasználó!

Az aprohirdetese.hu honlap (honlap) használatával, és vagy szolgáltatásaink igénybevételével Ön Felhasználóvá válik, így bizonyos szabályokat, mint felhasználási feltételeket el kell fogadnia.

Természetesen a szabályzat nem csak Önre, mint Felhasználóra nézve irányadó, hanem a honlapot üzemeltető Globaling Kft-re nézve is.

 

Ön csak böngészi az oldalt?

Ha Ön azért látogatott el a honlapra, hogy annak nyílvános tartalmát böngéssze, úgy regisztrálnia nem kell, és nem is törekszünk olyan feltételek elfogadtatására, melyet a jogszabály egyébként ne írna elő, vagy mely az általános viselkedési normák betartásából ne következne - így a honlap rendeltetésszerű használatát kérjük Felhasználóinktól.

 

A honlap, egy apróhirdetési oldal, ahol Felhasználók hirdetései jelennek meg. A hirdetés a Hirdető által meghatározott adott állapotban kerül közzétételre, így felelőséget nem vállalunk a közzétett hirdetésekre vonatkozóan. Ha szabálytalan hirdetést talál, kérjük, jelezze felénk, hogy intézkedni tudjunk annak törléséről.

 

A honlap használata korhatárhoz és vagy olyan feltételhez kötött, mint cselekvőképesség, képviselet, stb. a részletes feltételek szerint.

 

Mikor kell regisztrálni?

A honlapon Felhasználói fiókot akkor szükséges regisztrálnia, ha a honlapon belül üzenetet szeretne küldeni egy másik Felhasználónak (Hirdetőnek), vagy ha a zártkörű hirdetésket is megszeretné tekinteni, vagy ha hirdetést szeretne feladni, kezelni illetőleg a hirdetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat (kiemelés, stb.) szeretné igénybe venni. Egy regisztráció esetén az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint az adatvédelemi előírások betartása mellett kezeljük adatait. A regisztrációkor kizárólag valós adatai – vagy ha gazdálkodó szervezetet képvisel annak adatai - adható meg. A regisztráció korhatárhoz és vagy olyan feltételhez kötött, mint cselekvőképesség, képviselet, stb. a részletes feltételek szerint.

 

Hirdetést szeretne feladni, kezelni?

A feladható hirdetések szabályainak meghatározásakor azt tartottuk szem előtt, hogy a hirdetés elsősorban legyen jogszerű és mindezek mellett ne sértse a Látogatók vagy az Üzemeltető érdekeit - így a hirdetés a rovathoz tartozzon, ne legyen se duplikált, se megtévesztő, se hiányos tartalmú, a képek ne tartalmazzák más hirdetési portálok vízjelét stb.. Bár a legtöbb Felhasználó számára világos, hogy mi hirdethető, mi nem, kérjük, olvassa el jelen szabályzatunk erre vonatkozó részleteit is, mielőtt hirdetést ad fel. Ha egy Felhasználó szabálysértően főképp ha jogszabálysértően hirdet, illetőleg a hirdetéssel más megtévesztését célozza, azért értelemszerűen egyedül a Felhasználó felelős, továbbá a szabálytalanul hirdető Felhasználó hirdetését törölhetjük vagy a Felhasználót kizárhatjuk a szolgáltatásból.

A hirdetés feladásával természetszerűen vele jár, hogy a hirdetést kezelnie kell, így ha a hirdetés aktualitását vesztette, úgy a hirdetést törölni kell, vagy ha az árban illetve egyéb lényeges feltételben változás történt a hirdetést ennek megfelelően módosítani kell.

 

Mennyibe kerül?

1 db. normál - azaz nem kiemelt - hirdetés feladása, módosítása, törlése ingyenes.. Ha az ingyenes hirdetés feladása mellett szeretné hirdetését kiemelni vagy más kiegészítő szolgáltatást igénybe venni (pl. hirdetés importálása, exportálása, vagy Webáruházakanak szolgáltatás, vagy kreditvásárlás, vagy automatikus frissítés, stb.), úgy ezen szolgáltatások árát a díjtáblázatban találja, míg a szolgáltatások jellemzőit, feltételeit jelen felhasználási feltétel ismerteti.

 

Olvassam tovább?

A Közérthetően bevezetésben igyekeztünk a főbb szolgáltatások főbb alapelveit érthetően ismertetni azzal, hogy a Közérthetően bevezetés a teljes szabályzat megismerését nem helyettesítheti. Kérjük, olvassa el, ismerje meg a teljes felhasználási feltételeket.

 

I. Hatálya és módosítása

Jelen felhasználási feltétel (továbbiakban felhasználási feltétel, vagy szabályzat) szerint:

Szolgáltató / Üzemeltető: Globaling Kft. cégjegyzékszám: 01-09-899645, adószám: 14342026-2-43: székhely: 1214 Budapest, Erdősor utca 113. 2. em. 6 (továbbiakban Szolgáltató vagy Üzemeltető)

Honlap: aprohirdetese.hu

Felhasználó: aki a honlapot használja, illetőleg aki a honlapon keresztül veszi igénybe a Szolgáltatóhoz tartozó - felhasználási feltételekben részlezetezett - valamely szolgáltatását.

A felek - Szolgáltató és Felhasználó - részére egyaránt kötelező a felhasználási feltételek betartása.

Felhasználó a honlap meglátogatásával, vagy a honlap szolgáltatásainak igénybevételével elfogadja a jelen felhasználási feltételeket, valamint az itt megtalálható adatvédelmi szabályzatunkat.

Jelen szabályzat irányadó minden olyan jogviszonyra, mely a szabályzat kihirdetésének napján vagy azt követően - a szabályzat módosításáig vagy törléséig – jön létre.

Jelen szabályzat vonatkozik a szabályzat kihirdetésének napját megelőzően létrejött jogviszonyokra nézve oly módon, hogy (1) a Felhasználók a jelen szabályzat rendelkezéseit az egyes szolgáltatások igénybevételével, vagy meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják, vagy (2) a szabályzat módosításáról szóló felhasználói értesítést követő harminc nap után a korábbi szabályzatban kikötött egyoldalú módosítás szerint jelen szabályzat lép életbe.

A felhasználási feltételek változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Ha a felhasználási feltételek változtatásával a Felhasználó nem ért egyet, a szerződését felmondhatja.

II. Általános rendelkezés

1. A honlapot kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni a jogszabályok betartásával, így különösen, de nem kizárólagosan:

1.1. a honlap Üzemeltetőjének és/vagy mások szerzői jogait tiszteletben kell tartani (pl. az Üzemeltető vagy Hirdető-Felhasználó képeit ne használja fel saját üzleti célra);

1.2. a hirdetésekben szereplő elérhetőségi adatok (pl. telefonszámok) kizárólag a hirdető kapcsolati adatainak publikálási céljával összeegyeztethető kapcsolatfelvétel céljából jegyezhető-, vagy kereshető fel (pl. tilos telefonszámokat gyűjteni olyan üzleti megkeresés céljából, mely üzleti ajánlat kérése a hirdetésben nem szerepelt.)

2. A honlapon megtalálható szolgáltatásokat kizárólag az veheti igénybe aki (1) cselekvőképes, 18. életévét betöltött magánszemély, vagy (2) olyan 16. életévét betöltött de 18. életévét még be nem töltött magánszemély, aki rendelkezik törvényes képviselője hozzájárulásával, azzal, hogy törvényes képviselő hozzájárulásával sem használható olyan szolgáltatás, illetve tekinthető meg olyan tartalom mely 18. életév betöltéséhez kötött, korhatáros besorolású (3) jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő.

3. Szolgáltató a honlap tartalmát böngésző Felhasználó részére hirdetési adatbázisban való kereshetőséget és hirdetések megtekintését biztosítja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirdetésekben szereplő ajánlatok, felhívások nem a Szolgáltató ajánlatai, felhívásai (harmadik személyek hirdetései). A hirdetéseket a Szolgáltató a kapott állapotban teszi közé, így a hirdetésekben szereplő ajánlatok vagy felhívások alapján létrejött vagy létre sem jött szerződések okozta károk és más jogcímek szerinti követelések tekintetében a Szolgáltató felelősséget nem vállal (lásd XVI. fejezet).

4. Felhasználónak minden esetben joga van – és kérjük is -, hogy a Szolgáltatónak jelezze a kapcsolati menüpont alatt, ha a honlapon olyan hirdetés (tartalom) található, mely jogszabálysértő, megtévesztő, más jogait sérti, vagy egyéb más okból a tartalom eltávolítása indokolt lehet. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Látogatói panasz kapcsán azokat a hirdetéseket törölje, melynek törlésére igazolt vagy valószínűsített indoka fennáll, míg a nem igazolt visszajelzéseket elutasítsa, vagy a Felhasználói panasz kapcsán bizonyítékot kérjen.

5. A hirdetésekben szereplő információk tájékoztató jellegűek, ajánlatnak nem minősülnek. A hirdetésekben szereplő külső linkek alatt elérhető tartalom vagy szolgáltatás nem a szolgáltatóhoz tartozik. Egyes webáruházas termékről szóló hirdetésekben szereplő árak, vagy más feltételek módosulhattak a hirdetés frissítése óta - az aktuális árak, információk tekintetében érdeklődjön a webáruház honlapján (tovább a boltba gomb alatt).

III. Regisztráció

1. Felhasználó a regisztrációkor - vagy a regisztrációs adatok módosításakor, aktualizálásakor - egyidejűleg elfogadja, hogy a felhasználási feltételek szerinti Felhasználónak minősül a regisztráció törléséig, továbbá a jelen felhasználási feltételeket és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját.

2. Felhasználó a regisztrációkor - vagy a regisztrációs adatok módosításakor, aktualizálásakor - kijelenti és szavatolja, hogy "Én Felhasználó:

  • (1) cselekvőképes, 18. életévét betöltött magánszemély vagyok, vagy (2) olyan 16. életévét betöltött de 18. életévét még be nem töltött magánszemély vagyok, aki rendelkezik törvényes képviselője hozzájárulásával vagy (3) jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő vagyok, továbbá
  • a regisztrációkor megadott adatok a saját adataim vagy általam jogszerűen képviselt gazdálkodó szervezet adatai;
  • ha a regisztrációkor megadott adataimban változás történik (pl. telefonszám megváltozott) a regisztrált adatokat módosítom, illetőleg az elavult adatokat törlöm."

2.1 Nem regisztrálhat, aki a személyes adatok megadására nem jogosult, illetve a 16. életévét betöltött de 18. életévét még be nem töltött olyan magánszemély, aki nem rendelkezik törvényes képviselője hozzájárulásával, illetve aki 18. életévét betöltötte, de cselekvőképességében korlátozott vagy kizárt.

3. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett weblapon történő regisztrációval az a célja, hogy "Én Felhasználó

  • a Szolgáltató szolgáltatásait – vagy azok egyikét – a regisztrációt követően a felhasználói fiókon belül igénybe tudjam venni, továbbá,
  • hogy – az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok szerint - Üzemeltetőnek megadjam a saját vagy az általam jogszerűen képviselt gazdálkodó szervezet kapcsolattartási és bejelentkezési adatait."

4. Szolgáltató regisztrációhoz kötött szolgáltatásai: apróhirdetési szolgáltatás (hirdetés kezelés, áttöltés); felhasználók közti üzenetváltás; zártkörű hirdetés megtekintése.

5. A regisztrációval elérhető egyes szolgáltatások igénybevételének használatának további feltétele, hogy az egyes szolgáltatások szabályait is elfogadja a felhasználó.

6. A regisztrációhoz kötött szolgáltatás igénybe vehető / elérhető azon a honlapon, ahol a regisztráció történt, vagy az apro.globaling.hu oldalon keresztül.

6.1 Felhasználó kéri a Szolgáltatót, "ha a honlapnak, domainnak (ahol regisztráltam) a neve- vagy a regisztrált fiókomhoz vezető bejelentkezési url címe megváltozna, úgy ezen az alapon ne szüntesse meg a regisztrációmat (az adatkezelést), hanem tájékoztasson a Szolgáltató (e-mailben vagy átirányítással) az új domainnévről, url címről, ahol a regisztrációkor megadott adataimról rendelkezhetem (módosíthatom, törölhetem)."

6.2 Felhasználó kéri a Szolgáltatót, "ha a - 4. pontban felsorolt - szolgáltatások listájából valamely szolgáltatás már nem lenne elérhető, illetőleg összetétele változna, úgy ezen az alapon ne szüntesse meg automatikusan a regisztrációmat (az adatkezelést).

7. Felhasználó az adatkezelési tájékoztatóban részletezettek szerint bármikor kezdeményezheti a regisztrációkor megadott személyes adatainak módosítását, törlését. Adatainak módosítását, törlését (fiók törlését) felhasználói fiókján belül is kezdeményezheti („egy kattintással”), illetőleg az adatkezelési tájékoztatóban részletezettek szerint a módosítás, törlés céljából a Szolgáltató (adatkezelő) egyéb elérhetőségein keresztül is (e-mail, stb.) rendelkezésre áll.

8. Szolgáltató a regisztrációs fiókot az érintett további hozzájárulása nélkül törölheti, ha

  • ha a regisztrációs adatokban megadott e-mail címhez való jogosultságát 30 nap alatt sem igazolta (e-mailben küldött linkre nem kattintott);
  • a megadott adatok téves, vagy elavult jellege megállapítható (részleges adatok törlése – pl. tévesen megadott telefonszám esetében -, vagy teljes fiók törlése – pl. megszűnt e-mail cím esetében).

9.  Szolgáltató jogosult, de nem köteles törölni azon felhasználói fiókot, melyet a felhasználó több mint hat hónapja nem használt.

10. Regisztráció egyéb:

10.1 A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: Publikus név (pl cégnév); Teljes név; Telefonszám; E-mail cím; Jelszó. A regisztráció véglegesítéséhez a fiókot meg kell erősíteni a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintva - igazolva ezzel, hogy a regisztráló egyben a postafiók kezelője.

10.2 A regisztrációkor megadott e-mail címre – az adatkezelési tájékoztatóval összhangban - Üzemeltető a megrendelt szolgáltatással összefüggő leveleket küldhet, így különösen értesítéseket statisztikákról, szolgáltatás lejáratáról vagy meghosszabbításáról, más felhasználóktól érkező üzenetekről, esetleges díjváltozásokról, és a szolgáltatással összefüggő egyéb információkról.

10.3 Eltérő megállapodás hiányában egy Felhasználó csak egy fiókot regisztrálhat. Eltérő megállapodás: ha Üzemeltető előzetesen engedélyezi több fiók regisztrációját, (pl. egy gazdasági társaságnak azért, mert több webáruházat üzemeltet).


IV. Hirdetés feladás – kezelés

A hirdetési szolgáltatás keretein belül a Felhasználó által feladott hirdetéseket a Szolgáltató kereshető adatbázisában tárolja és a kereshető adatbázishoz hozzáférhetőséget biztosít mások számára (tartalom publikálás).

Felhasználó a hirdetés feladásával, módosításával kijelenti, hogy a hirdetés megfelel a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek egyben kéri a szolgáltatót, hogy a hirdetést adatbázisában tárolja és a jelen felhasználási feltétek szerint publikálja (V. fejezet).

 

1. Felhasználó csak olyan hirdetést adhat fel, mely

1.1 hirdetés a jogszabályoknak megfelel; és

1.2 a hirdetés a rovatnak megfelelő; és

1.3 a hirdetés tartalmában valós és elégséges információt tartalmaz; és

1.4 a hirdetéshez tartozóan megadott kapcsolati adatok a hirdető saját - vagy általa jogszerűen képviselt gazdasági társaság - valós adata, és

1.5 a hirdetés feladója a saját nevében jár el, vagy arra meghatalmazott és

1.6 a 2. pont szerint sem tiltott.

 

2. Tilos - az alábbi alpontok bármelyikének megfelelő - olyan hirdetés feladása, mely hirdetés:

2.1 jogszabálysértő vagy

2.2 mások jogait sérti vagy

2.3 nem a rovathoz tartozik vagy

2.4 spam illetve duplikált (többször feladott) hirdetésnek minősül vagy

2.5 nem magyarnyelvű illetve gépi fordítással készült – ideértve a nagymértékben nyelvtani helyesírásokat tartalmazó szöveget is -, vagy

2.6 melynek szövege másokat megbotránkoztatat vagy

2.7 megtévesztő, vagy

2.8 hiányos tartalmú vagy

2.9 korhatáros így erotikus tartalmú – kivéve erotika rovat –, vagy

2.10 az Üzemeltető érdekeivel nem összeegyeztethető (pl. más hirdetési oldal reklámozása), illetőleg az Üzemeletető (Szolgáltató) vagy üzleti partnerinek vagy a honlap látogatóinak jogos érdekeit sérti (lásd gyakorlatunk, értelmezés) vagy

2.11 hirdetéshez mellékelt kép(ek) vonatkozásában az alábbiak legalább egyike fennáll:

2.11.1 jogszabálysértő (ide értve a szerzői jogok megsértését is) vagy

2.11.2 más hirdetési portál(ok) vízjelét tartalmazza, vagy

2.11.3 megtévesztő vagy

2.11.4 megbotránkoztató vagy

2.11.5 kiemelt hatást keltő vagy

2.11.6 nem a rovatnak megfelelő vagy

2.11.7 korhatáros így erotikus tartalmú – kivéve erotika rovat.

 

3. Felhasználó köteles a feladott hirdetések tartalmát aktualizálni, így ha a hirdetés lejárata előtt a hirdetés aktualitását vesztette úgy a hirdetést feladó Felhasználónak a hirdetését törölnie kell, ha pedig a hirdetés feladásakor megadott árban vagy más lényeges információban változás történt, úgy a változásnak megfelelően a hirdetést módosítania kell. A hirdetés törlése, módosítása funkció biztosított a felhasználói fiókon belül.

4. Felhasználó a hirdetés feladásával elfogadja, hogy az általa feltöltött kép átdolgozásra kerül így különösen a honlap url címe és vagy logója a feltöltött képre kerül, továbbá a feltöltött hirdetés (tartalom) és kép a biztonságos üzemeltetés érdekében sokszorosítható (biztonsági mentések készítése), továbbá a tartalom és kép vagy átdolgozott kép a hirdetés népszerűsítése céljából más helyeken megjelenhet - pl. közösségi oldalakon, keresőoldalakon, gyűjtőoldalakon, stb..

5. A hirdetéshez tartozóan megadott kapcsolati adatokat (telefonszám, e-mail cím) a kapcsolat megadására rendszeresített mezőben lehet megadni. Szolgáltató fenntartja  a jogot, hogy az egyéb helyen (pl. hirdetés szövegében, címében) elhelyezett kapcsolati adatokat az észlelés törlés elve alapján moderálja, törölje, különösképpen ha a személyes adatok publikálása nem szükséges / érintett jogait sértheti.


V. Hirdetés megjelenése, kizárása

1. A feladott (vagy módosítással rögzített) hirdetés megjelenik a honlapon az alábbiak szerint:

1,1. a feladott hirdetések honlapon történő megjelenésének helyét és azok sorrendjét befolyásolja, hogy a hirdetés milyen formában került feladásra (normál vagy kiemelt hirdetés), továbbá a hirdetés feladás napja és a hirdetés megjelenítésének napja között eltelt idő (dátum szerinti rendezés) továbbá a kiválasztott rovat és vagy a tartalom relevanciája (ajánlásunk szerinti rendezés algoritmus szerint).

1.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a látogatók visszajelzése alapján - ideértve például a hirdetés megjelenésének és kattintásának arányából algoritmus szerint következtetett hirdetési relevanciát is - vagy más okok – a hirdetés tartalma, ideje stb. – miatt a hirdetést hátrébb sorolja, vagy egyes keresési eredményekből kizárja.

1.3. A felhasználási szabályok megszegése esetén Üzemeltető jogosult a hirdetést (tartalmat) elérhetetlenné tenni a hirdetés inaktiválással vagy törléssel, továbbá a Hirdető-Felhasználót a szolgáltatásból kizárni.

V/B. Zártkörű hirdetések szabályai

1. Zártkörű hirdetés: olyan hirdetés, mely az egyes találati listában csak a bejelentkezett felhasználónak jelenik meg. A zártkörű hirdetés url címe és az url cím alatt elérhető hirdetési tartalom bárki számára elérhető, de a zártkörű hirdetés az egyes találati listában nem jelenik meg a nem bejelentkezett felhasználóknak.

2. A teljes hirdetési adatbázisban - azaz a nyílvánosan elérhető hirdetések és a zártkörű hirdetések együttes adatbázisában - minden bejelentkezett felhasználó kereshet és azokat megtekintheti - külön díjazás nélkül.

3. Zártkörű hirdetés feladható az erre rendszeresített oldalon.

4. Jelen szabályzat IX. fejezete szerinti adatbázis kommunikációval feladott hirdetések közül a díjtáblában meghatározott feltételekért vehető igénybe a zártkörű megjelenés.

5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a zártkörűen feladott hirdetéseket átsorolja normál hirdetésként.

V/C. Hirdetések megjelenése haramadik webhelyeken

1. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy az interneten nyilvánosan elérhető (publikus) tartalmat mások is tárolhatják adatbázisukban (Pl keresőoldalak, gyüjtőoldalak, stb.). Ha a hirdetést a felhasználó törli, úgy Szolgáltató kizárólag a honlapon belüli hirdetési url cím törlésével, vagy az url cím alatti tartalom megváltoztatásával tudja jelezni mások felé, hogy a hirdetés aktualitását vesztette.  A honlapon belüli hirdetési url cím törlésének-, vagy az url cím alatti tartalom megváltoztatásának tényéről mások úgy értesülhetnek, ahogy a tartalom közzététételéről is értesültek (webhely feltérképezésével, oldaltérkép beolvasással, stb.).

2. Szolgáltatóhoz tartozó harmadik webhelyeken is megjelenhet a közzétett hirdetés, mely szolgáltatást Szolgáltató az egyes kiemelések (VII. 1.2)-  és automatikus áttöltés megrendelése (XIII.) esetén tud garantáltan biztosítani.

VI. Árak

1. A honlapon normál (azaz nem kiemelt) hirdetés ingyenesen adható fel - korlátlan számban.

2. A díjköteles szolgáltatások árát (mint pl. hirdetés kiemelés ára, automatikus frissítés ára, stb.) jelen felhasználási feltételek mellékletét képező díjtáblázat tartalmazza.

3. Szolgáltató elkötelezi magát, hogy az ingyenes szolgáltatásokból senki nem kerülhet át automatikusan fizetős szolgáltatásba, ideértve ez alatt azt, hogy az ingyenes szolgáltatás nem sorolható fizetős szolgáltatásba időeltelte miatt, illetőleg nem kényszeríthető a Felhasználó díjfizetésre az ingyenes hirdetés tartalmának módosítása, törlése esetén.

4. Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árváltoztatás nem érinti a már megrendelt és kifizetett szolgáltatásokat. Eltérő megállapodás esetén az eltérő megállapodásban foglaltak az irányadók - pl. határozatlan időre szóló és írásban leadott xml szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződések esete.

5. Ha kereskedések (ideértve szolgáltatók, webáruházak, és valamennyi üzletszerű hirdetőt) a magánszemélyektől eltérő díjszabással vehetik csak igénybe a szolgáltatást, úgy annak világosan ki kell tűnjön a díjtáblázatból és a szolgáltatás megrendelésére kialakított felületen is fel kell tüntetni. Ha ilyen kitételt a díjtáblázat nem tartalmaz, úgy a díjak egységesek.

VII. Kiemelt hirdetések szabályai

1. Kiemelési formák és jellemzői:

1.1 I. Kategória:  hirdetés lista módban 2 hétig (14 napig) kerettel lesz látható, a normál hirdetéseket megelőzve. Dátum szerinti rendezés esetén két azonos kategóriájú kiemelt hirdetés közül az kerül előrébb amelyiket később adták fel.

1.2 II. Kategória:  a hirdetés lista módban 2 hétig (14 napig) kerettel és háttérrel lesz látható, a normál hirdetéseket és az I. kategóriájú kiemelt hirdetéseket megelőzve. Dátum szerinti találati lista rendezése esetén két azonos kategóriájú kiemelt hirdetés közül az kerül előrébb amelyiket később adták fel. Ehhez a kiemeléshez grátisz automatikus áttöltés biztosított további 4 hirdetési oldalra. Automatikus áttöltés: A II. kategóriába tartozó kiemelt hirdetés megrendelése esetén, a kiemelés díján felüli díj nélkül "grátisz" további 4 hirdetési oldalon megjelenik a Felhasználó által kiemelt hirdetés, a kiemeléstől számított 24 órán belül. Kizárólag a honlapon lesz kiemelten látható a hirdetés, a 4 másik hirdetési oldalon normál hirdetésként fog megjelenni a hirdetés 15 napig. A hirdetővel a kapcsolatot ezen a honalapon tudja felvenni az érdeklődő. A hirdetések az alábbi hirdetési oldalakon lesz elérhető: aprohirdetesingyen.hu, azelado.hu, promot.hu, aprohirdetese.hu, eladod.hu

2. A feladott hirdetések kiemelten történő megjelenítése a honlapon rendelhető meg az erre kialakított helyen (saját hirdetés kezelésén belül a kiemelésre kattintva, vagy hirdetés feladás 3. lépésekor).

3. A szolgáltatás megrendelésének feltétele:

3.1 a díjtáblázatban foglalt emeltdíjas sms számra történő meghatározott szöveges üzenet (prefix) elküldése, majd a válasz sms-ben kapott kód honlapon történő felhasználása az 2. pontban meghatározott helyen. A megrendelés sikertelen (létre sem jött), ha a mobiltelefon szolgáltató az emeltdíjas sms küldését nem teszi lehetővé arról a telefonszámról, melyről a Felhasználó az sm-t küldte (értsd. tiltott az emeltdíjas sms küldése) vagy a Felhasználó nem a megfelelő telefonszámra és vagy nem a megfelelő prefixel küldte el az sms-t. A Felhasználónak válasz sms-ben küldött kód egyszer használható fel.

3.2 A díjtáblázatban foglalt kredit beváltása a 2. pontban meghatározott helyen.

4. Szolgáltató a 3.2. pontban részletezett kredit beváltását vagy a 3.1. pontban részletezettek szerint kapott kód felhasználást követően azonnal kezdi meg a kiemelésre vonatkozó szolgáltatásnyújtást, oly módon, hogy a kód felhasználását követően a hirdetés azonnal, de legkésőbb 1 órán belül lesz kiemelten látható.

5. A hirdetések kiemelése esetén is meg kell felelnie a hirdetőnek és a hirdetésnek a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek, így különösen a IV. fejezetben foglalt szabályoknak.

6. A kiemeléssel összefüggő reklamációk, vélt vagy valós technikai hibák orvoslásának céljából a Felhasználó a Szolgáltatóhoz fordulhat. Ha nem várt hiba a honlappal összefüggésben merült fel, úgy a Szolgáltató a hibát javítva a szabályosan megrendelt szolgáltatás teljesítését biztosítja, ha a hiba az emeltdíjas sms szolgáltatással összefüggésbe merül fel, úgy Szolgáltató az emeltdíjas sms szolgáltatást biztosító InFo-Tech 2006 Bt (www.info-tech.hu info(kukac)info-tech.hu) megkeresésével tisztázza és orvosolja az esetleges hibát.

VIII. Automatikus frissítés szabályai

1. Automatikus frissítés: a szolgáltatás megrendelése esetén a választott csomagnak megfelelően a Felhasználó által feladott normál – nem kiemelt – hirdetések feladási dátumának automatikus frissítése. A frissítések gyakorisága 10 naponta történik, először a megrendelést követő 10. napon, majd ezt követően minden 10. napon a szolgáltatás lejárati ideéig. A Felhasználó által választott csomagban meghatározott darabszámú hirdetés dátumát frissíti a honlap rendszere. Ha a Felhasználóhoz kevesebb hirdetés tartozik, mint a választott csomagban meghatározott darabszám, úgy a honlap rendszere a feladott hirdetési darabszámig frissíti a hirdetéseket, azzal, hogy a szolgáltatás ily módon teljesítettnek tekinthető. A szolgáltatás a megrendelést követő 30. naptári napon jár le (havi csomag). A szolgáltatás további 30 nappal meghosszabbítható oly módon, hogy a Felhasználó többször fizet elő a 3. pont szerint. Ha több hónapos (többször 30 napos) előfizetéssel rendelkezik a Felhasználó, azon hónapokra szóló előfizetési csomagokat lehet módosítani, melyeknél a szolgáltatás még nem kezdődött meg. A csomagmódosítás online, azonnal elvégezhető, a Felhasználó fiókon belül. Csomag módosítás esetén a még fel nem használt csomagokat a rendszer törli, értékét a Felhasználó kredit számláján jóváírja. Ezt követően lehet beállítani az előfizetni kívánt szolgáltatási csomagra.

2. A szolgáltatás a honlapon rendelhető meg az erre kialakított helyen (Felhasználói fiókon belül az automatikus frissítés menüpont alatt).

3. A szolgáltatás megrendelésének feltétele:

3.1 a díjtáblázatban foglalt emeltdíjas sms számra történő meghatározott szöveges üzenet (prefix) elküldése, majd a válasz sms-ben kapott kód honlapon történő felhasználása a 2. pontban meghatározott helyen. A megrendelés sikertelen (létre sem jött), ha a mobiltelefon szolgáltató az emeltdíjas sms küldését nem teszi lehetővé arról a telefonszámról, melyről a Felhasználó az sms-t küldte (értsd. tiltott az emeltdíjas sms küldése) vagy a Felhasználó nem a megfelelő telefonszámra és vagy nem a megfelelő prefixel küldte el az sms-t.  A Felhasználónak válasz sms-ben küldött kód egyszer használható fel.

3.2 A díjtáblázatban foglalt kredit beváltása a 2. pontban meghatározott helyen.

4. Üzemeltető a 3.2. pontban részletezett kredit beváltását vagy a 3.1. pontban részletezettek szerint kapott kód felhasználást követően kezdi meg az automatikus frissítésre vonatkozó szolgáltatásnyújtást az 1. pontban részletezettek szerint.

5. Az automatikus frissítés szolgáltatással összefüggő reklamációk, vélt vagy valós technikai hibák orvoslásának céljából a Felhasználó a Szolgáltatóhoz fordulhat. Ha nem várt hiba a honlappal összefüggésben merült fel, úgy az Szolgáltató a hibát javítva a szabályosan megrendelt szolgáltatás teljesítését biztosítja, ha a hiba az emeltdíjas sms szolgáltatással összefüggésbe merül fel, úgy Szolgáltató az emeltdíjas sms szolgáltatást biztosító InFo-Tech 2006 Bt (www.info-tech.hu info(kukac)info-tech.hu) megkeresésével tisztázza és orvosolja az esetleges hibát.

IX. Adatbázis kommunikáció és kapcsolódó szolgáltatások

1. Adatbázis kommunikáció: A honlapra történő hirdetés feladás és kezelés exportfájlon (XML vagy CSV fájlon) keresztül.

2. A Felhasználó feladata saját költségére elkészíteni az exportfájlt.

2.1 Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a regisztrált fiókjához tartozóan megadott exportáfjl (elérési útvonal alatt megtalálható exportáfájl) kizárólag olyan adatokat tartalmaz - és a későbbiekben is csak olyan adatokat fog tartalmazni -, mely adatok megadására jogosult, továbbá a 3. pontban meghatározott elvárosoknak megfelel.

2.2 Felhasználó a regisztrációs fiókján belül adhatja meg a fiókjához tartozó exportfájl elérési útvonalát.

3. Az exportfájllal szembeni legfőbb elvárások, hogy

3.1. az exportfájl a Szolgáltató által meghatározott technikai leírás szerint készüljön el;

3.2. az exprtfájlban megtalálható tartalom feleljen meg a jelen felhasználási feltételeknek, így különösképpen csak olyan hirdetést tartalmazzon az exportfájl, mely a IV. fejezetben körülírtak szerint hirdethető;

3.3. az exportfájl legyen elérhető a honalapnak (szolgáltató szerverének) egy url címen keresztül (pl. az url cím nyilvánosan-, vagy a honlap IP címére korlátozottan elérhető, stb);

3.4. az exportfájl olyan szerveren legyen elhelyezve, mely alkalmas a honlap kiszolgálására, így különösen, de nem kizárólagosan a szerver az exportfájl feldolgozását ne akadályozza azzal, hogy túl alacsony számban limitálja a letöltések számát (pl. képekre), vagy a szerver ne legyen túlterhelt, lassú;

3.5. az exportfájl ne tartalmazzon kártékony elemeket, vagy olyan információt, tartalmat, mely a honlapot kiszolgáló szervert és vagy szolgáltatások bármelyikét veszélyeztetné;

3.6. az exportfájlban elérhető adatokat a Felhasználónak aktualizálnia kell (törlés, módosítás);

3.7. az exportfájlban az adatok nem frissülhetnek csak azzal a céllal, hogy a tartalom módosításával a hirdetés kedvezőbb helyet érjen el a honlap találati listájában (ez a találati listában nem is szempont, így csak a honlap szervereit terhelné szükségtelenül);

4. Ha az exportfájl feldolgozásának feltételei (legfőbb elvárások) nem vagy csak részben teljesülnek, úgy az exportfájl nem- vagy csak részben kerül feldolgozásra.

4.1 Az exportfájl részben feldolgozható, ha olyan technikai hibát, vagy hiányosságot tartalmaz mely csak egyes hirdetéseket érint – ilyenkor ezen hibás, vagy hiányos hirdetések kihagyásával kerül feldolgozásra az exportfájl.

4.2 Nem dolgozható fel az exportfájl, ha a technikai hiba, vagy hiányosság valamennyi hirdetést érinti (pl. karakterkódolási hiba, stb.)

5. Ha az exportfájl sikeres feldolgozása után az exportfájlt nem lehet elérni, vagy feldolgozni úgy a Felhasználó hirdetései automatikusan inaktiválásra kerül. Ha az exportfájlt nem lehet elérni, vagy feldolgozni hat hónap után sem, úgy az inaktív hirdetéseket a Szolgáltató törli.

6. Ha az exportfájl hibájára vezethetően maradt el - részben vagy egészben - a szolgáltatás, az nem tekinthető az Üzemeltető szolgáltatási teljesítésének elmulasztásának.

7. A 8. pont szerint ingyenes-, vagy a 9. pont szerint fizetős szolgáltatás keretein belül vehető igénybe az adatbázis kommunikáció.

8. Ha a Felhasználó előfizetői szerződés megkötése nélkül, vagy a 10. pont szerinti webáruház-Felhasználó kreditegyenleg feltöltése nélkül kéri az exportfájl feldolgozását, úgy azt oly módon kell érteni, hogy a Felhasználó az ingyenes szolgáltatásra tart igényt. Az ingyenes szolgáltatásban az exportfájl heti rendszerességgel kerül feldolgozásra, és az exportfájlban megtalálható hirdetések 10%-a jeleníthető meg a honalapon. Exportfájl feldolgozáskor (importáláskor) a honalapra a hirdetések normál, azaz nem kiemelt hirdetésként kerülnek fel, az exportfájlban meghatározott adott tartalommal. Ha a hirdetés az exportfájlból kikerül, vagy annak tartalma módosul, úgy a hirdetés a honlapon is ennek megfelelően módosul vagy törlésre kerül -  a soron következő exportfeldolgozás napján.

9. Ha a Felhasználó írásba foglalt előfizetési szerződést köt Szolgáltatóval, úgy az írásba foglalt feltételek lesznek az irányadók a díjak, a feltölthető hirdetési darabszámra és az exportfájl feldolgozásának gyakoriságára nézve. Exportfájl feldolgozáskor (importáláskor) a honalapra a hirdetések normál, azaz nem kiemelt hirdetésként kerülnek fel, az exportfájlban meghatározott adott tartalommal. Ha a hirdetés az exportfájlból kikerül, vagy annak tartalma módosul, úgy a honlapon is ennek megfelelően módosul vagy törlésre kerül -  a soron következő exportfeldolgozás (importálás) napján.

X. Webáruházak

10. Jelen felhasználási feltételek szerint Webáruház-Felhasználó az a Felhasználó, aki exportfájlon keresztül hirdet és az exportfájl a webáruházaknak szóló leírás feltételei szerint készült el - így tartalmazza legalább a termék nevét, leírását, árát, a termék kategória besorolását, és a webáruház azon url címét, ahol az adott termék megvásárolható. Webáruház-Felhasználó besorolás kérhető a felhasználói fiókon belül az exportfájl elküldésekor a webáruház kijelölésével, vagy az Üzemeltetőnek címzett e-mailben az exportfájl elküldésével.

10.1. Webáruház-Felhasználók hirdetései a IX. 8. pontban részletezettek szerint (termék 10%-a, heti lekérdezéssel) ingyenesen jelenik meg.

10.2 Az exportfájlban megtalálható valamennyi hirdetés megjelenik a honlapon, ha a Felhasználó kreditegyenlege több mint 15. Ezen egyenlegbe nem számít bele a bejelentkezéskor kapott ajándék 10 kreditek összege.

10.3 Eltérő megállapodás hiányában a Webáruház-Felhasználó kreditegyenlegéből 15 kredit kerül levonásra minden szabályszerű kattintás után. Ha a Felhasználó kredtiegyenlege kevesebb mint 15, úgy a kreditegyenlegből kreditlevonás nem történik.

10.4 Szabályszerű kattintásként a felek a honlap mérési adatait fogadják el.

10.5 Szabályszerű kattintásként a honlap méri, hogy a honlap látogatói hányszor kattintottak a webáruházra mutató linkekre. A webáruházra mutató linkek a hirdetett termékhez kapcsolódó azon linkek melyet a webáruház-Felhasználó az exportfájlban adott meg.  Kreditlevonás nem történik és a szabályszerű kattintások statisztikájában nem szerepel az olyan kattintás, melyet a honlap (algoritmus) nem tekint szabályszerű kattintásnak (pl. többszöri kattintás, vagy robot felkeresések).

10.6 Webáruház-Felhasználó kreditegyenlegének feltöltésével elfogadja a rá vonatkozó szabályokat így különösen, hogy kreditegyenlege a 10.2-10.5 szabályai szerint a küldött forgalommal arányosan csökken.

XI. Üzenet más Felhasználóknak

A regisztrált szolgáltatások körébe tartozóan a honlapon belül a Felhasználók egymással üzenetet válthatnak az I. pont betartásával, külön is kiemelve, hogy az üzenetküldő csak – az 1.2 ponttal összhangban -  kéretlen reklámtól-, zaklatás célzattól- és egyéb nem kívánatos szövegtől mentes szöveges üzenetet küldhet.

Az üzenetek mellékleteként képek és vagy szöveges fájlok is csatolható. A Felhasználóknak meg kell győződniük arról, hogy a küldött vagy kapott fájl kártékony elemektől mentes (pl. víruskereső használatával).

Az üzeneteket a Felhasználó a fiókon belül törölheti. A hat hónapnál régebbi üzeneteket a Szolgáltató is törölheti.

XII. Kredit

1. Kredit: díjköteles szolgáltatások igénybevételére alkalmas. A díjtételben rögzítettek szerint meghatározott összegű (darabszámú) kredit felhasználásával lehet hirdetést kiemelni továbbá automatikus frissítés szolgáltatást beállítani, valamint forgalmat vásárolni (lásd: webáruház Felhasználók -X.) .

2. Ajándék kredit: regisztrációval rendelkező Felhasználó minden nap egyszer, amikor a honlapon belüli a Felhasználói fiókjába bejelentkezik, 10 kreditet kap ajándékba oly módon, hogy kreditegyenlege +10 kredittel automatikusan növekszik.

3. Kredit vásárolható: a díjtételben meghatározottak szerint, főszabályként 1 (egy) kredit 1 (egy) forint + áfa összegért vásárolható, mely főszabálytól kedvezőbb feltételeket (befizetések után több kredit jóváírást) írhat elő a díjtétel, felhívás, egyedi megállapodás.

4. A Felhasználó kreditet vásárolhat előzetes megrendeléssel (pl. előzetesen szerződik, vagy számla kiállítását kéri, vagy a honlapon belül megrendeli), illetve ha a Felhasználó az Üzemeltető bankszámlájára olyan közleménnyel utal díjat, melyből kitűnik a kreditegyeneeg feltöltése iránti igény, úgy a befizetésnek megfelelően a kreditegyenleg jóváírásra kerül a Felhasználó kreditegyenlegén.

5. Felhasználó befizetésének megérkezésétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül megtörténik a Felhasználó kreditegyenlegén történő jóváírás.

6. Felhasználó a honlapon regisztrált Felhasználói fiókján belül ellenőrizheti egyenlegét, webáruház-Felhasználó a kredit felhasználását a statisztika menüpont alatt is megtekintheti. Felek (Felhasználó és Szolgáltató) a kreditegyenlegre vonatkozóan elfogadják - az ellenkezőjének bizonyításáig - a honlap mérési adatait.

7. Eltérő megállapodás hiányában, a kredit készpénzre nem váltható - a XVII. pont szerint elállási jogot ide nem értve. Fiók törlésével az ajándék kreditek elvesznek.

XIII. Automatikus áttöltés

1. A honlapon feladott hirdetés automatikusan áttölthető más hirdetési oldalakra, mely szolgáltatást a Felhasználó írásba foglalt megrendeléssel veheti igénybe – ide nem értve az egyes kiemelésekhez biztosított áttöltéseket.  A díjköteles szolgáltatás megrendelése esetén a megrendelés szerinti darabszámú hirdetés normál azaz nem kiemelt hirdetési formában az alábbi hirdetési oldalakon jelenik meg:  aprohirdetesingyen.hu, azelado.hu, promot.hu, aprohirdetese.hu, eladod.hu

XIV. Hirdetésfigyelő

1. Hirdetésfigyelő: regisztráció nélkül ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás, melynek lényege: a hirdetésfigyelő beállításával a Felhasználó által keresett hirdetések feladásáról a honlap értesítést küld a Felhasználó által megadott - és megerősített, azaz igazoltan általa kezelt - e-mail címre. A hirdetésfigyelő szolgáltatás lemondható a hirdetésfigyelő által küldött e-mailben szereplő linkre kattintva.

XV. Moderáláshoz fűződő jogok

1. Ha Szolgáltató  tudomására jut, hogy a Felhasználó által közzétett hirdetés, tartalom jogellenes, vagy a felhasználási feltételeket sérti, úgy Üzemeltető a tartalom törléséről gondoskodik. Szolgáltatót, ezen jogainak gyakorlásában semmilyen előfizetés vagy igénybevett szolgáltatás nem korlátozhatja.

2. Szolgáltató a Felhasználók által feladott hirdetéseket-, a honlapon közölt tartalmakat-, üzenetváltásokat jogosult, de nem köteles ellenőrizni.

3. Szolgáltató fenntartja a mérlegelési jogot, hogy a hirdetés megfelelőségét megítélje, a nem megfelelő hirdetéseket törölje.

4. Szolgáltató jogosult azon Felhasználókat a szolgáltatásból részben, vagy teljesen kizárni, akik a felhasználási feltételeket megsértették.

XVI. Felelősség

1. A honlapot mindenki saját felelősségére használja, különösképpen, de nem kizárólagosan:

1.1 A honlapon belül biztosított üzenetküldéskor csatolt fájlok letöltését megelőzően a Felhasználó köteles azok vírusellenőrzéséről gondoskodni, az ezzel összefüggésbe keletkezett esetleges károk és egyéb követelések megtérítésére az Üzemeltető nem köteles.

2. A Felhasználó által közölt információk valódiságáért a Felhasználó tartozik felelősséggel.

3. A 2. pontban foglaltakkal összhangban: a honlapon megtalálható hirdetések tartalma a hirdetés feladója által meghatározott adott állapotban kerül közzétételre („AS IS”), így a Szolgáltató semmiféle felelőséget nem vállal a közzétett hirdetésekre vonatkozóan. Ennek következtében különösen, de nem kizárólagosan: a hirdetés pontossága, valódisága, és vagy a hirdetésben tett felhívásból, ajánlatból eredően létrejött vagy éppen létre nem jött szerződések okozta károkra, elmaradt hasznokra, vagy bármilyen más jogcímen fennálló követelések megtérítésére Üzemeltető nem kötelezhető.

4. A 2. pontban foglaltakkal összhangban: ha a Felhasználó által a honlapra feltöltött tartalom (képek, szövegek) mások szerzői jogait sértené, úgy azért egyedül Felhasználó köteles felelni.  Felhasználó egyedüli felelőssége kiterjed arra az esetre is, ha Szolgáltató felhívására vagy felhívása ellenére a IV. fejezet 4. pontjában részletezettek szerint más oldalra (Pl. Google, Facebook, RSS hírolvasó oldal, stb.) kikerült tartalom vonatkozásában merül fel a jogvita. Jelen szabályozásból értelemszerűen következik, hogy Szolgáltatóval szemben a Felhasználó saját szerzői jogainak megsértésére nem hivatkozhat, illetőleg szerzői jogdíjat nem követelhet azon az alapon, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben a IV. fejezet 4. pontjában részletezettek szerint a tartalmat felhasználta.

5. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a folyamatos rendelkezésre állás érdekében, azzal, ha a rendszer meghibásodása, fejlesztése vagy egyéb más nem vis-maior ok miatt ha a szolgáltatást huzamosabb ideig nem lehet elérni, úgy a Felhasználó kérheti a befizetett hirdetési díj (ideértve a kiemelés, üzleti előfizetés esetén hirdetési díj) időarányos megtérítését (díjvisszafizetés), de egyéb – elmaradt haszon stb. - jogcímen fennálló követelés teljesítésére az Szolgáltató  nem kötelezhető. Ha a szolgáltatás kimaradása miatti díjvisszafizetés összege az egyezer forintot nem éri el, úgy a szolgáltatás időarányos meghosszabbítására tarthat igényt a Felhasználó.

6. A honalapon ingyenesen nyújtott szolgáltatások esetleges elmaradása, részleges teljesítése miatt az Üzemeltető semmilyen jogcímen (elmaradt haszon, stb.) fennálló követelés megtérítésére nem kötelezhető.

7. Felhasználó elfogadja, hogy kártérítési - vagy egyéb jogcímen - igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, ha a Szolgáltató biztonsági intézkedései ellenére előre nem látható okok, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa, terrorcselekmény, stb. következtében a felhasználót érintő adatvesztés vagy más károkozás történne. Egy esetleges adatvédelmmel kapcsolatos incidensről szóló, a felhasználót megillető tájékoztatáshoz való jogot a jelen szabály nem korlátozza.

8. Ha Szolgáltató a moderáláshoz fűződő jogainak gyakorlása során hirdetést töröl, a hirdető Felhasználó a befizetett hirdetési díjakon felül más egyéb jogcímen (elmaradt haszon, stb.) fennálló követelésének megtérítésére az Szolgáltatót nem kötelezheti.

XVII. Elállási felmondási jog

1. Felhasználó bármikor kérheti fiókjának megszüntetését, továbbá a felhasználói fiókon belül az egyes szolgáltatások megszüntethetőek - ideértve különösen a hirdetés(ek)-, vagy a hirdetés kiemelés- vagy automatikus frissítés szolgáltatás törlését.

Szerződés megszüntetése, felmondása, az egyes szolgáltatások törlése esetén, Szolgáltató nem köteles azon szolgáltatások ellenértékének visszatérítésére, mely szolgáltatások teljesítését már megkezdte.

2. Hirdetés kiemelés, vagy automatikus frissítés szolgáltatások megrendelése esetén (emeltdíjas sms-el vagy kredit beváltással) a Felhasználó (Fogyasztó) azt állítja be (arra tesz nyilatkozatot), hogy a szolgáltatás azonnal legyen aktív, így ezen szolgáltatások tekintetébe a Fogyasztót elállási jog nem illeti meg, de felmondási jog megilleti. [45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 20. § továbbá 13. § vagy a 19. §]

3. Ha a Fogyasztó XII. fejezet szerint kreditet vásárolt, kérheti a megvásárolt, de fel nem használt kreditek visszatérítését. Nem váltható készpénzbe az ajándék kredit (bejelentkezéskor kapott kreditek), valamint a kreditvásárlás után járó kedvezmények összege.

4. Egyéb esetben a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet értelmében üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések szabályai szerint a fogyasztót 14 napos elállási vagy felmondási jog illeti meg a 20. § (2) bekezdése szerint. Elállási jog nem, de felmondás jog megilleti a fogyasztót, ha a fogyasztó arra vonatkozó kérést tett, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg.

XVIII. Személyes adatok védelme

Szolgáltató elkötelezi magát a Felhasználók személyes adatinak védelme iránt, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

A felhasználási feltétel általános rendelkezéseivel összhangban: Felhasználó által megadott személyes adatokat Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató szerint kezeli, a személyes adatok módosítását törölését a felhasználó bármikor kezdeményezheti.

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó elfogadja az adatkezelési tájékoztatót.

XIX. Szerzői jogok

1. A honlap a Szolgáltató szellemi terméke. Szolgáltató a honlaphoz fűződő valamennyi szerzői jogát fenntartja - mint a képek, funkciók, adatbázis vonatkoztatásában.

2. A weboldalon szereplő tartalomból - ide nem értve a hirdetők kapcsolati és személyes adatait - idézni, szövegesen hivatkozni, a másolás (duplikáció) szándéka nélkül, a forrás (link) megjelölésével és a Szolgáltató előzetes engedélyével lehet, figyelemmel az adatvédelmi szabályzatra, a jogszabályokra és jelen felhasználási feltételek rendelkezéseire.

XX.  Panasz

Fogyasztói, Felhasználói panasz kapcsán az ügyintézés elsődlegesen elektronikusan történik. A panasz bejelenthető a kapcsolati menüpont alatt, vagy az ino(kukac)globaling.hu e-mail címen. A panasz írásban is megtehető a Szolgáltató levelezési címére küldve Bp., 1214 Erdősor u. 113. II/6. (nem ügyfélszolgálati iroda). Fogyasztói panasszal kapcsolatos hatóságok lásd lábjegyzet.

XXI. Egyéb

1. Szolgáltató a Felhasználóknak biztosít felületet hirdetés feladására és megjelenítésére, így – a szolgáltatás jellegéből adódóan - a szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

2. A regisztráció aktiválásával, a szolgáltatás használatával létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Szolgáltató nem iktatja.

3. A felhasználási feltételekben, vagy a honlapon történő felhívásokban esetlegesen előforduló olyan hibák, melyek nyilvánvaló elírásból származnak, nem keletkeztetnek vagy szüntetnek meg jogokat, az esetlegesen előforduló ilyen hibás szöveget az eredetileg szánt nyilatkozat szerint kell érteni.

4. Eltérő megállapodás vagy szabály hiányában Szolgáltató általános ügyintézési határideje 30 naptári nap, azzal, hogy Szolgáltató törekszik az ügyintézést a lehető legrövidebb időn belül megtenni (gyakorlatban 1-2 munkanapon belül).

5. Jelen felhasználási feltétel kelte egyben a kihirdetés (honlapon történő közzététel) napja.

 

Kelt: 2018-05-14.

Díjtételként vagy díjtáblázatként hivatkozott árak itt található

Korábbi szabályzat itt található (2018.05.14-ig)

Korábbi szabályzat itt található (2017.04.21-ig)

Adatvédelmi tájékoztatónk itt találhatón

 

Fogyasztói panasszal kapcsolatos hatóságok

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság http://panaszstat.nfh.hu/

Békéltető testület http://bekeltet.hu/

Fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalok http://jarasinfo.gov.hu/

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatal http://nmhh.hu/